Visie

In Duimelotje streven wij ernaar dat élke ouder en élk kind zich thuis voelt. Sfeer en gezelligheid en een persoonlijk contact staan daarom centraal. Wij hechten veel belang aan de communicatie tussen de gezinnen en ons kinderdagverblijf. Elk gezin is anders en heeft andere verwachtingen, net zoals elk kind anders is. Enkel als we elkaar zo goed mogelijk leren kennen , kunnen wij onze aanpak zoveel mogelijk op elkaar afstemmen.

Om deze communicatie zo vlot mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van verschillende communicatiekanalen:
– uiteraard zal mondelinge communicatie tussen het begeleidend team en de gezinnen de belangrijkste manier van communiceren zijn. Wij maken hier dagelijks graag tijd voor vrij.
– zodat u thuis een duidelijk overzicht hebt van het dagverloop van de voorbije dag, wordt er voor kinderen tot één jaar ook een schriftelijk heen-en-weerboekje ingevuld bij elke opvangdag. Bij oudere kinderen wordt het heen-en-weerboekje vervangen door een maandschriftje waarin u nog heel individuele foto’s, gebeurtenissen, weetjes, … over uw kindje in Duimelotje kan nalezen.
– op de communicatieborden aan de ingang van elk groepje kan je regelmatig informatie vinden over activiteiten en gebeurtenissen in het groepje van uw kind.
– op “Gimme®”, een online prikbord voor ouders, verschijnen via uw mailbox foto’s van uw kind, brieven of verslagen van activiteiten. Deze gegevens worden enkel gedeeld via een besloten groep en kunnen dus niet door externen worden geraadpleegd.
– wij volgen de ontwikkeling van uw kind op en bezorgen u hiervan een 3 à 4-tal keer per jaar een overzicht via het, door Kind en Gezin ontwikkelde, document Ziko-Vo.


Een gediplomeerd team staat er dagelijks voor in dat elk kind kan opgroeien in een veilige, uitdagende en kindvriendelijke omgeving waar rekening gehouden wordt met de individuele ontplooiing. Bovendien is er veel aandacht voor het lichamelijk welzijn en de verzorging van de kinderen. Troosten en alert zijn voor de kleine en grotere fysieke ongemakken door bijvoorbeeld ziekte zijn erg belangrijk. Wij prikkelen de bewegingsdrang van de kinderen door tal van activiteiten te organiseren, zowel binnen als buiten in onze ruime tuin. Wij zetten erg in op de zelfstandigheid van de kinderen: wat het kind zelf kan, mag het ook zelfstandig doen (eten, aan- of uitkleden, kleinere kinderen helpen, de begeleidsters helpen bij taakjes, …)