Dagprijs

Wat u gaat betalen voor de opvang in Kinderdagverblijf Duimelotje VZW wordt bepaald aan de hand van het inkomen van uw gezin.
U kan uw dagprijs zelf berekenen op www.mijnkindengezin.be of wij berekenen het voor u door een attest inkomenstarief voor u aan te vragen.
De bijdrage die wordt berekend, geldt in principe voor een heel jaar.
De effectief te betalen bijdrage staat in verhouding tot de verblijfsduur:

– dagopvang van een verblijfsduur van minder dan 5 uren is 60% van de ouderbijdrage
– dagopvang van een verblijfsduur van meer dan 5 uur is 100% van de ouderbijdrage

Indien het attest inkomenstarief niet tijdig in ons bezit is, d.w.z. 3 weken na de eerste opvangdag, wordt de maximale ouderbijdrage aangerekend zonder terugwerkende kracht, tenzij de ouders overmacht kunnen aantonen.

Voor meer info kan je terecht op de website van Kind & Gezin.

Naast deze berekende dagprijs betaalt u per volledige opvangdag een forfait van 2,5 euro. Hiermee bekostigen wij alles voor verzorging (doekjes, dermocrème, zonnecrème,…), voeding  (behalve flesvoeding) en luiers. U moet dus niet met luiers en dergelijke naar de opvang zeulen.
Op het einde van een werkingsjaar krijgen de ouders van Kind & Gezin een correct ingevuld fiscaal attest als bewijs van opvang in een erkend kinderdagverblijf. Dit attest kan dan bij de belastingaangifte gevoegd worden.

Er wordt bij de definitieve inschrijving een waarborg (150 euro) gevraagd. Eénoudergezinnen of gezinnen met een jaarinkomen lager dan €27000 kunnen een verlaagde waarborgregeling aanvragen. De waarborg dient betaald te worden bij inschrijving. Wanneer het kindje naar school gaat of om een andere reden met de opvang stopt, wordt deze waarborg terug gestort. Indien er achterstallen blijven openstaan, zal deze waarborg ingehouden worden om de achterstallen te dekken.