Inschrijvingen

Voor een opname in ons kinderdagverblijf zijn alle mensen welkom.

Best wordt er een telefonische afspraak gemaakt voor het eerste contact. De verantwoordelijken zijn niet altijd aanwezig en zo komen de ouders niet voor niets naar de kribbe.

Bij het eerste contact wordt uitgebreid de werking van het kinderdagverblijf uitgelegd.
Daarna wordt er een rondleiding gegeven in de kribbe. De ouders krijgen een infobrochure. Hierin staan de werking en de interne afspraken van het kinderdagverblijf in het kort beschreven.
Zo kunnen zij dit thuis nog eens rustig doornemen. Bij eventuele vragen kunnen zij dan altijd bij ons terecht, zowel telefonisch als persoonlijk.

Er wordt zo duidelijk mogelijk meegedeeld wanneer er plaats is voor hun kindje in de kribbe.
Soms is dit moeilijk omdat we met een wachtlijst werken.

Na het eerste gesprek kunnen de ouders hun kindje laten inschrijven.
Dit is meestal een voorlopige inschrijving omdat het kindje op het moment van de inschrijving nog niet geboren is of doordat er nog niet onmiddellijk een opvangplaatsje voor het kindje vrij is. In dat geval komt het kindje op de wachtlijst terecht.
Registratie op de wachtlijst geeft geen verplichting aan de ouders. Zij kunnen hun opvangvraag op elk moment annuleren.
Bij deze registratie worden de minimale gegevens genoteerd zoals naam, adres, telefoonnummer, dag van de eerste opvang en de gevraagde opvangdagen. Deze gegevens worden discreet behandeld.

Bij het beheren van de wachtlijst worden enkele voorrangscriteria gehanteerd.
Als ouder behoor je tot een voorrangsgroep indien je minimum aan 2 van onderstaande regels voldoet. (Indien je tot de voorrangsgroep behoort, bezorgen we je een extra document dat dient ingevuld te worden).

Er wordt voorrang verleend aan wie kinderopvang nodig heeft in het kader van de werksituatie. Dit geldt voor iedereen die werk zoekt, werk wil houden of een beroepsgerichte opleiding volgt.
Er wordt eveneens voorrang gegeven aan alleenstaanden, gezinnen met een laag inkomen & pleegkinderen.
En verder ook aan broertjes of zusjes van ingeschreven kinderen en kinderen van personeel.

Verder wordt de wachtlijst chronologisch beheerd, rekening houdend met de gevraagde opvangdagen.

Ongeveer een maand voor de eigenlijke opvang vragen we aan de ouders om persoonlijk langs te komen voor de definitieve inschrijving.

De inschrijving bevat het opmaken van een dossier en een gesprek met de ouders over hun kindje. Er kan dan in de mate van het mogelijke rekening gehouden worden met de gewoontes van het kind. Zo kunnen we een zo goed mogelijke, aangepaste opvang voorzien.

Bij deze inschrijving krijgen de ouders ook een huishoudelijk reglement. Hierin staat de werking en de interne afspraken van Duimelotje uitgelegd. Er wordt ook een overeenkomst en opvangplan gemaakt tussen Duimelotje en de ouders.