Inschrijvingen

Iedereen is welkom voor een opname in ons kinderdagverblijf. Registraties voor onze wachtlijst gebeuren steeds via Opvang.Vlaanderen via deze link

Hierna kan u telefonisch een afspraak maken voor het eerste contact. Op deze afspraak wordt uitgebreid de werking van het kinderdagverblijf toegelicht en een rondleiding gegeven in de kribbe. De ouders krijgen een infobrochure. Hierin staan de werking en de interne afspraken van het kinderdagverblijf in het kort beschreven. Zo kan dit thuis nog eens rustig doorgenomen worden. Bij eventuele vragen kan men steeds terecht bij de verantwoordelijken.

Het is moeilijk om bij de eerste inschrijving op onze wachtlijst al duidelijk aan te geven wanneer er plaats zal zijn voor het kindje. Soms zijn er zoveel inschrijvingen dat we niet steeds een plaats kunnen garanderen op het gewenste tijdstip.
Registratie op de wachtlijst geeft geen verplichting aan de ouders. Zij kunnen hun opvangvraag op elk moment annuleren.
Bij deze registratie worden de minimale gegevens gevraagd zoals naam, adres, telefoonnummer, dag van de eerste opvang en de gevraagde opvangdagen. Deze gegevens worden discreet behandeld.

Bij het beheren van de wachtlijst worden enkele voorrangscriteria gehanteerd.
Als ouder behoor je tot een voorrangsgroep indien je minimum aan 2 van onderstaande regels voldoet.

Er wordt voorrang verleend aan wie kinderopvang nodig heeft in het kader van de werksituatie. Dit geldt voor iedereen die werk zoekt, werk wil houden of een beroepsgerichte opleiding volgt.
Er wordt bijkomend voorrang gegeven aan alleenstaanden, gezinnen met een laag inkomen & pleegkinderen en verder ook aan broertjes of zusjes van ingeschreven kinderen en kinderen van personeel.

De wachtlijst wordt chronologisch beheerd, rekening houdend met de gevraagde opvangdagen.

In de maand voor de eigenlijke opvang start vragen we aan de ouders om persoonlijk langs te komen voor de definitieve inschrijving. Dit omvat het opmaken van een dossier en een gesprek met de ouders over hun kindje. Er kan dan in de mate van het mogelijke rekening gehouden worden met de gewoontes van het kind. Zo kunnen we een zo goed mogelijke, aangepaste opvang voorzien.

Bij deze inschrijving krijgen de ouders ook een huishoudelijk reglement. Hierin staat de werking en de interne afspraken van Duimelotje uitgelegd. Er wordt ook een overeenkomst en opvangplan gemaakt tussen Duimelotje en de ouders.