Openingsuren

Duimelotje VZW is geopend van maandag tot vrijdag van 7 uur tot 18 uur.

Wij sluiten tijdens wettelijke feestdagen en enkele brugdagen. Tijdens de zomermaanden is er een collectieve sluiting van 2 weken en ook tijdens de kerstperiode sluiten wij collectief tot na Nieuwjaar.
Tijdens de schoolvakanties blijven onze openingsuren ongewijzigd.
Bij de inschrijving wordt er voor elk kind een individueel opvangplan opgemaakt. Hierin wordt opgenomen op welke dagen dat uw kindje gebruik zal maken van de opvang. Deze gereserveerde dagen tellen in principe voor het ganse jaar of de ganse tijd dat het kindje naar de kribbe komt. In sommige beroepen is het echter moeilijk om wekelijks volgens hetzelfde ritme gebruik te maken van de kinderopvang en zijn variabele opvangplannen nodig. Wij proberen uw opvangplan binnen onze mogelijkheden zoveel mogelijk op uw maat af te stellen, zodat u onze opvang optimaal met uw werk kan combineren. Bij een variabel opvangplan waarbij u willekeurig gebruik maakt van 5 weekdagen, verwachten wij minstens een aanwezigheid van 3 dagen per week

Wanneer een kindje niet kan komen op de afgesproken dagen, wordt er gevraagd om ons te verwittigen (telefonisch of per mail) ten laatste voor 9u ’s morgens van de dag van afwezigheid.

Een onverwachte afwezigheid kan een aantal keer per jaar gratis. Is uw aantal gratis opvangdagen (= respijtdagen) overschreden, zullen de afwezigheden volgens de gewone dagprijs worden aangerekend. Onze verantwoordelijken leggen u dit graag persoonlijk en op uw maat uit.
Bij het niet verwittigen wordt er een reservatiegeld aangerekend. Dit bedrag is gelijk aan 25% van de, volgens uw inkomen berekende, dagprijs en tenminste gelijk aan €1.50.